A A A K K K
для людей із порушенням зору
КОНОПЛЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Одеська область Березівський район

Рішення сесії №506-VIII «Про бюджет Коноплянської сільської територіальної громади на 2022 рік»

Кількість переглядів: 64
Скликання: VIII скликання
Сесія: 13 сесія
Тип документу: Рішення сесії
Дата: 22.12.2021
Автор: Коноплянська сільська рада
Номер документу: 506-VIII
Назва документу: Про бюджет Коноплянської сільської територіальної громади на 2022 рік
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.31 МБ)

УКРАЇНА

КОНОПЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕЗІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н  Я

Про бюджет Коноплянської сільської  територіальної громади

 на 2022 рік

1551100000

        Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України   Коноплянська сільська рада

 

  ВИРІШИЛА:


         1. Визначити на 2022 рік:

         доходи  бюджету   Коноплянської  сільської територіальної громади у сумі 77045768 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Коноплянської сільської територіальної громади – 75674988  гривень та доходи спеціального фонду бюджету Коноплянської сільської територіальної громади  - 1370780 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Коноплянської сільської територіальної громади у сумі  77045768 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Коноплянської сільської територіальної громади – 75674988  гривень та видатки спеціального фонду бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади - 1370780 гривня;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади у розмірі 10000,00   гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду  бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Коноплянської сільської територіальної громади у розмірі  50000,00  гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади , визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Дозволити Коноплянській сільській раді за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України, обласного бюджету Одеської області, передбачених бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів , затверджених Кабінетом Міністрів України , що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади на 2022 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови сільської ради з наступним внесенням відповідних змін до рішення про бюджет Коноплянської сільської територіальної громади.

Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2022 році з бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади (за рахунок коштів сільського бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади , зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі  1602856  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України,та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10  частини 1  статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету Коноплянської сільської територіальної громади, крім власних надходжень бюджетних установ;

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Коноплянської сільської  територіальної  громади згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 2 пункту 5 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 пункту 6 цього рішення).

8. Визначити перелік захищених видатків загального фонду бюджету Коноплянської сільської територіальної громади на 2022 рік:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

-  інші видатки відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді  на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Коноплянської сільської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади:

1) забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити  взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань , встановлених кошторисами,враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років;

5) забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

6) привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

7) забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

8) забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

9) планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

10) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11) забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів бюджету сільської  територіальної громади обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

12) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію , водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії , комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами , та укладання договорів за кожним видом бюджетних асигнувань , затверджених у кошторисі;

13) у разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 9 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

14) забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду бюджету Коноплянської сільської територіальної громади, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в    органах Державної  казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

15) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом бюджету Коноплянської сільської територіальної громади винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

16) передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

17) при здійсненні закупівель , робіт і послуг за бюджетні кошти дотримуватись застосування конкурсних та договірних умов з урахуванням якості та цінової політики відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

18) забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду сільського бюджету.

11. Дозволити сільському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями сільської ради за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету Коноплянської сільської  територіальної громади на 2022 рік з подальшим  затвердженням Коноплянською сільською  радою, крім випадків, зазначених частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України.

12. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року і підлягає опублікуванню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

13. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів .

 

Сільський голова                                                 Олександр ВОЛОШИН

                                                                            


22 грудня 2021 року

506 -VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь