КОНОПЛЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Одеська область Березівський район

Державна соціальна допомога

 • Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 • Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

 • Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд

 • Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

 • Допомога на дітей одиноким матерям

 • Допомога при усиновленні

 • Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

 • Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

 • Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

 • Допомога при народженні дитини

Підставою для призначення декретних виплат є листок непрацездатності

(е-лікарняний), відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.


Оплачувана відпустка по вагітності та пологах у 2023 році може тривати:

 • 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей – додатково надається 14 календарних днів відпустки;

 • 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Варто зазначити, що обчислюються саме календарні дні.

Саме ця кількість днів оплачується вагітній жінці, яка йде у декретну відпустку. Враховуються також святкові та неробочі дні, щорічна відпустка тощо.

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають всі жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

 • жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

 • жінки, звільнені в зв’язку з ліквідацією підприємства;

 • жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

 • непрацюючі жінки;

 • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;

 • жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що не сплачували страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Для непрацюючих жінок розмір декретних виплат також встановлено на рівні 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць.


Фото без опису

Допомога малозабезпеченим сім'ям в Україні призначається строком на 6 місяців, який може бути продовжений за заявою представника родини, за умови дотримання певних вимог, зокрема, підтвердження низького доходу .Згідно з постановою Кабміну від 24.02.2003 № 250 (зі змінами) державна соціальна допомога по малозабезпеченості призначається і виплачується сім'ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям необхідно звернутися за місцем зареєстрованого або фактичного проживання до відділу соціального захисту населення Бобрицької сільської ради або старостинського округу.

Із документів необхідно підготувати:

 1. заяву встановленої форми;

 2. декларацію про доходи та майновий стан;

 3. інші.

 


Фото без опису

Допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, і державна соціальна допомога на догляд

Право на державну соціальну допомогу мають громадяни України, які є дітьми померлого годувальника або досягли віку 65 років і не мають права на пенсію, або є особами з інвалідністю і не мають права на пенсію по інвалідності, або державну допомогу у зв’язку з інвалідністю та постійно проживають на території України.

Види державної соціальної допомоги:

 • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

 • державна соціальна допомога на догляд.

Державна соціальна допомога призначається особі за таких умов:

1) досягла віку 65 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана особою з інвалідністю в установленому порядку.

2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та допомоги, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»);

3) є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Також право на соціальну допомогу мають:

 • особи з інвалідністю І групи, якщо вони не одержують пенсію;

 • діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи.

Документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги:

1)заява за формою, встановленою Мінсоцполітики (під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

2) декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

3) копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

4) копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

5) копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

6) інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

Бездомні особи подають довідку про місце проживання або місце перебування, яка видається центром обліку бездомних осіб, де вони перебувають на обліку, або закладом соціального захисту для бездомних осіб, де їм надається тимчасовий притулок.

Державна соціальна допомога на догляд призначається:

 • малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та віднесені до підгрупи А І групи(з 01.01.2023 – 627,90 грн.).

 • одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи); малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, віднесених до підгрупи Б, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності у розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 313,95 грн.).

 • одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2023 – 837,20 грн.).

Документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги на догляд:

1)заява за формою, встановленою Мінсоцполітики (під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

2)декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

3) копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

4) копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

5) копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

6) інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби);

7) висновок лікарсько-консультативної комісії (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).


Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається опікунам чи піклувальникам на дітей, які набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, і призначається з місяця звернення терміном на 12 місяців до досягнення дитиною 18-річного віку включно.

Надається в розмірі, що становить:

 • 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування;

 • 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей із інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю – 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. При цьому розмір призначених пенсій, аліментів, стипендій враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні 12 календарних місяців.

Для отримання допомоги необхідно подати:

1) заяву опікуна чи піклувальника, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

3) копію свідоцтва про народження дитини;

4) довідку про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів);

5) довідки про місячний розмір пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

6) медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, є:

 • звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

 • працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

 • усиновлення дитини, передача дитини батькам;

 • досягнення дитиною 18-річного віку;

 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або батьком дитини;

 • влаштування дитини на повне державне утримання.


Виплати одиноким матерям

Фото без опису

Згідно із Законом України Про державну допомогу сім'ям з дітьми, одиноким матерям у 2023 році виплачують таку грошову допомогу:

на дітей до 6 років— 2 272 грн;

на дітей від 6 до 18 років— 2 833 грн;

на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років— 2 684 грн.

Допомогу одиноким матерям визначають як різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї.

Хто має право на виплати:

— одинокі матері, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

— вдова та вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Які документи потрібні для отримання допомоги на дитину одинокій матері

 • заява про призначення соціальної допомоги;

 • декларація про доходи;

 • довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видану виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

 • копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не отримують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу (для матері (батька) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника (за необхідністю).


Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд).

Надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Для отримання допомоги необхідно подати:

1) заяву усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя – одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копію свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

3) копію рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.


Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Фото без опису

Щомісячна компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки

Мають право на отримання соціальних послуг:

 • особи з інвалідністю I групи;

 • діти з інвалідністю;

 • громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;

 • невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

 • діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Для призначення компенсації подаються наступні документи:

 • заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

 • заява про згоду отримувати соціальні послуги;

 • паспорт громадянина України (пред’являється під час подачі заяви);

 • копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);

 • декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

 • копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;

 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;

 • копія медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;

 • довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги;

 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.


Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, надається на дітей у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

 • Тимчасова допомога призначається у разі, коли:
  > рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;
  > стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
  > місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):

-заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

-копію свідоцтва про народження дитини;

-довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача;

-декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

- рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
-довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в становленому порядку недієздатним, а також перебування та строковій військовій службі;
- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.


Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю.

Фото без опису

Право на отримання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю мають особи з інвалідністю з дитинства І, ІІ, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Документи, необхідні для призначення допомоги:

1) заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років;

3) довідка з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника);

копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III груп у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів (батьків, дітей), зобов’язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).


Допомога при народженні дитини

 • Це можна зробити на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Фото без опису

Для отримання допомоги необхідно подати:

 • заяву одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

 • копію свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь