КОНОПЛЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Одеська область Березівський район

ПОЛОЖЕННЯ про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Коноплянської сільської ради

Додаток 2

до розпорядження сільського голови

01 березня 2021 року24/А-2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Коноплянської сільської ради

 

 1. Загальні положення
  1. Про положення

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Коноплянської сільської ради (далі – Положення) визначає принципи роботи сільської ради щодо розробки та функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних DATA.GOV.UA. Сільська рада в процесі реалізації політики відкритих даних керується такими принципами Міжнародної хартії відкритих даних: відкритість за замовчуванням, чіткість та оперативність, доступність та використання, порівнюваність та інтероперабельність, розвиток електронного врядування та залучення громадян, інклюзивний розвиток та інновації.

Положення обов’язкове до виконання всіма працівниками Коноплянської сільської ради.

Задля розвитку відкритих даних Коноплянська сільська рада може налагоджувати співпрацю з представниками бізнесу, іншими органами, установами та організаціями щодо обміну, публікації та використання наборів даних у формі відкритих даних, які є в їхньому розпорядженні.

 

  1. Нормативне обґрунтування

Порядок розроблено відповідно до статей 34, 40 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» (в частині змін від 21.04.2015), «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 30.11.2016 № 867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» (затвердження Порядку ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних), від 20.12.2017 № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та інших законодавчих актів, які регламентують відносини щодо надання інформації, інших розпорядчихдокументів.

 

  1. Основні терміни

Відкриті дані (формат відкритих даних) – це систематизована інформація, доступна через мережу Інтернет, у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Єдиний портал відкритих даних України веб-портал, призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання, адміністратором та держателем якого є Державне агентство з електронного урядування України.

Інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) – набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання в зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних.

Інтероперабельність означає взаємодію, тобто здатність різних структур, груп і організацій працювати спільно. У даному випадку, мова йде про здатність до взаємодії – чи «перемішуванню» різних наборівданих.

Конвертування – процес, результатом якого є перетворення даних із поточного формату в інший.

Метаінформація про дані (метадані) це структуровані дані, що є характеристиками описових сутностей даних для їх ідентифікації, пошуку, оцінки, управлінняними.

Набір даних це набір пов’язаних між собою цифрових документів або цифровий документ, що містить відкриті дані та складається зі структурованої сукупності однорідних значень (записів), включає поля даних та метаінформацію проних.

Оприлюднення набору даних розміщення та оновлення розпорядником інформації наборів даних на офіційному веб-сайті розпорядника інформації, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та забезпечення доступу до наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Паспорт набору даних – сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання.

Структура набору даних – сукупність метаданих, що містять опис складу (елементів) набору даних, їхній формат, параметри та призначення.

Реєстр наборів даних систематизований перелік наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен із оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

 

 1. Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних
  1. Перелік публічної інформації у формі відкритих даних

Публічна інформація у формі відкритих даних, яка не підпадає під обмеження Закону України «Про доступ до публічної інформації», має бути оприлюднена за замовчуванням на офіційному веб-сайті сільської ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA.

Обмеження доступу до інформації, в тому числі у формі відкритих даних, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:

 1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженостіправосуддя;
 2. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
 3. шкода      від     оприлюднення       такої     інформації       переважає      суспільний інтерес в їїотриманні.

Перелік наборів даних у формі відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних визначаються постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають  оприлюдненню  у  форматі  відкритих  даних»  від  21   жовтня  2015 року № 835, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Коноплянська сільська рада може оприлюднювати іншу інформацію, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом з урахуванням захисту персональних даних.

Для отримання інформації, яка є в розпорядженні інших органів виконавчої влади, бізнесу та інших суб’єктів, сільська рада проводить переговори, укладає угоди, меморандуми щодо обміну, публікації та використання інформації.

У випадку розроблення, впровадження програмних комплексів, баз даних, ІТ-інструментів у сільській раді, обов’язковою є умова врахування принципу інтероперабельності, можливості експорту даних, які генеруються або використовуються відповідною системою, в одному або кількох форматах відкритих даних, а також інших нормативних документів, що регулюють таку діяльність.

Для визначення переліку даних, які мають бути оприлюднені у формі відкритих даних, проводяться:

 1. аналіз запитуваної громадянами інформації в порядку доступу до публічної інформації;
 2. аналіз відвідуваності, завантаження, переглядів з офіційного веб-сайту сільської ради.

За результатами проведеної роботи сільська рада формує Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, що затверджується розпорядженням сільського голови.

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних переглядається та оновлюється не рідше одного разу на рік.

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради у відповідному розділі та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA.

 

  1. Формати і стандарти відкритих даних

Сільська рада організовує процес управління даними таким чином, щоб максимально спростити та автоматизувати процеси створення, публікації та оновлення наборів даних, а також обмін даних всередині сільської ради. Це відбувається шляхом створення єдиних наскрізних ідентифікаторів, єдиних стандартів та форматів для створення та публікації наборів даних.

Відкриті дані публікуються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA в машиночитному форматі. Для баз даних, які є в розпорядженні сільської ради, передбачається автоматичне вивантаження наборів даних у машиночитному форматі з довідниками або/і розроблення інтерфейсу прикладного програмування (АРІ).

Рекомендованими форматами для публікації даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA є:

 • CSV – для табличних даних;
 • JSON та XML – для ієрархічних даних;
 • GeoJSON – для геопросторових даних;
 • GTFS – для транспортних даних.

Для зберігання й публікації даних потрібно використовувати кодування UTF-8 універсального стандарту Unicode.

Для спрощення роботи з даними для кінцевих користувачів можна дублювати табличні дані у форматах XLS/XLSX та ODS, а також публікувати геопросторові дані у форматі SHP (SHP+SHX+DBF).

Не допускається публікація інформації на Порталі відкритих даних у форматах JPEG, TIFF, PDF, DOC/DOCX та інших немашиночитних форматах. Будь-яка важлива інформація у текстових форматах (DOC/DOCX), форматах зображень (PNG, JPEG, TIFF), комплексних форматах (PDF, DjVu) та інших може бути оприлюднена у відповідних розділах на офіційному веб-сайті сільської ради.

Для зв’язку між різними таблицями в рамках одного чи кількох наборів даних слід забезпечити максимально широке використання таких ідентифікаторів:

  • ідентифікатор відповідно до державних статистичних класифікаторів (наприклад, код ЄДРПОУ);
  • унікальний ідентифікатор бази даних, який має запис у базі даних;
  • будь-яка інша змінна, яка б містила унікальні значення, що дозволяють ідентифікувати потрібний рядок, а в разі відсутності такої змінної варто використати ціле значення (цифру), яка збільшується автоматично при додаванні новихзаписів;
  • в окремих випадках ідентифікатор може складатися з кількох змінних, що має бути зазначено в метаданих.

Кожна таблиця, призначена для публікації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA, повинна містити щонайменше один стовпець (поле) для ідентифікації значень. За можливості слід користуватися універсальними ідентифікаторами національного чи міжнародного рівня.

Дані, що експортуються з баз даних, не повинні містити змінних, закодованих внутрішніми кодами цієї бази даних, за винятком випадків, коли цей код виконує роль ідентифікатора. У такому разі закодоване значення має супроводжуватися відповідним довідником.

У випадку, якщо дані експортуються з баз даних, до них повинні бути також додані довідники, які розшифровують значення. Довідники повинні оновлюватися в міру необхідності.

В сільській раді використовують такі стандартні форми запису:

  • дата та час: міжнародний стандарт ISO8601.
  • число: крапка.
  • координата:       роздільником        цілої     і    десяткової       частини      у    випадку означення координати є крапка.

Формат публікації та структура даних для кожного конкретного набору даних, а також перелік ідентифікаторів, що використовуються в кожному конкретному випадку, визначаються відповідальною особою за відкриті дані сільської ради на основі аудиту, рекомендацій за підсумками аудиту, рекомендацій Державного агентства з питань електронного урядування, за результатами обговорення з громадськістю, експертами.

Змінні, що часто використовуються в різних наборах (імена, адреси, контактні номери телефонів, тощо) повинні бути стандартизовані.

Створення нових наборів даних, програмних комплексів має передбачати інтероперабельність із наборами даних, що вже оприлюднені.

 

  1. Оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб- порталі відкритих даних DATA.GOV.UA

Публічна інформація у формі відкритих даних сільської ради оприлюднюються на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA.

Оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних DATA.GOV.UA(далі – Портал) адмініструє та підтримує головний спеціаліст з питань діловодства, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян сільської ради (далі – відповідальна особа). Відповідальна особа відповідає за комунікацію з розпорядниками інформації та користувачами Порталу, забезпечує роботу зворотного зв’язку на Порталі. Відповідальна особа здійснює контроль щодо публікації та оновлення даних на Порталі. Відповідальна особа має право звертатись до працівників сільської ради щодо виправлення помилок чи необхідності оприлюднення наборів даних.

Оприлюднення наборів даних на Порталі здійснюється безоплатно.

Набори даних оприлюднюються в їхній первинній (неагрегованій) формі.

Публікація наборів даних на Порталі відбувається відповідно до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначеного графіку, формату та структури наборів даних.

У персональному електронному кабінеті є можливість:

 • оприлюднення та оновлення наборів даних, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;
 • оприлюднення метаданих, зокрема структури наборів даних;
 • отримання зворотного зв’язку від користувачів Порталу.

Доступ до оприлюднених наборів даних надається за допомогою АРІ, якщо відповідний набір даних містить великий обсяг інформації і часто оновлюється (щотижня або частіше).

Інтерфейс прикладного програмування має забезпечувати можливість автоматизованого (без участі людини) доступу до всієї інформації оприлюдненого набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі.

Кожен АРІ повинен мати документацію і бути відкритим, опублікованим на Порталі.

Набори даних повинні бути описані на рівні метаданих. Зокрема, всі набори даних, що рекомендуються до публікації за результатами проведеного аудиту, матимуть паспорти даних, що містять опис структури, формат, дату створення, періоди оновлення, розпорядника даних та іншу інформацію (метадані) для кожного набору, що оприлюднюється.

На сторінці кожного набору даних розміщуються:

  • назва та опис набору даних, а також версія, період охоплення та частота оновлення (за умови актуальності цих категорій для відповідного набору);
  • структура набору даних у форматі, що дає змогу їх автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладногопрограмування);
  • набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Порядком;
  • форма для зворотного зв’язкукористувачів;
  • інформація щодо подальшого використання набору даних. Паспорт набору даних повинен містити такіелементи:
  • ідентифікаційний номер наборуданих;
  • назву набору даних (до 254 символів);
  • стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);
  • відомості про мову інформації, яка міститься в наборіданих;
  • формат (формати), в якому (яких) доступний набірданих;
  • формат стиснення набору даних (за наявності такогостиснення);
  • дату і час першого оприлюднення наборуданих;
  • дату і час внесення останніх змін до наборуданих;
  • дату актуальності даних у наборіданих;
  • періодичність оновлення наборуданих;
  • ключові слова, які відображають основний зміст наборуданих;
  • гіперпосилання          на      набір       даних       (електронний         документ        для завантаження або інтерфейс прикладногопрограмування);
  • гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладногопрограмування);
  • відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;
  • відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, адресу її електронноїпошти.

Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

Структура набору даних включає опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення. Структура набору даних оприлюднюється у форматах XSD, JSON, CSV абоаналогічних.

 

  1. Оновлення даних

Періодичність оновлення наборів даних фіксується у паспорті наборів даних. При цьому враховується суспільний інтерес та корисність наборів даних.

У випадку, якщо набір даних оприлюднюється за допомогою API (інтерфейсу прикладного програмування), то оновлення повинно відбуватись одразу після внесення змін.

У випадку, якщо набір даних має планову періодичність, то такою має бути й частота оновлення (щоденно, щотижня, щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку тощо).

 

 1. Оприлюднення даних, які містять персональні дані

Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

  • персональні дані знеособлені та захищені відповідно до ЗаконуУкраїни «Про захист персональних даних»;
  • фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональнихданих»;
  • надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
  • обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Перед оприлюдненням набору даних потрібно провести його перевірку щодо наявності персональних даних та дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених ст. 6 Закону України«Про доступ до публічної інформації».

При підготовці для оприлюднення набору даних відповідальний працівник повинен провести перевірку вказаного набору на наявність та/чи можливість ідентифікації персональної інформації в ньому.

Для цього потрібно перевірити, чи не опубліковано іншого набору даних, який, у поєднанні з тим набором, який планується до оприлюднення, дозволить ідентифікувати особу. Публікація набору даних можлива у випадку, якщо доступ до персональних даних обмежено, якщо інше не передбачено законом.

У випадку, якщо набір даних містить персональні дані, потрібно деперсоніфікувати дані шляхом видалення чи закодування персональних даних. Необхідно слідкувати за тим, щоб оприлюднені чи заплановані до оприлюднення набори даних унеможливили розкодування персональних даних.

 

 1. Використання даних

Публічна інформація у формі відкритих даних публікується за відкритою ліцензією. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Сільська рада не несе відповідальності щодо даних, інформаційних продуктів та інструментів, створених на основі чи з використанням опублікованих наборів даних зовнішніми користувачами.

Публічна інформація у формі відкритих даних використовується без оплати та вимоги реєстрації, без обмежень щодо використання, без ліцензійних обмежень.

Під час використання даних у продуктах чи сервісах обов’язковим є посилання на першоджерело даних (гіперпосилання).

 

 1. Робота з користувачами даних

Коноплянська сільська рада може співпрацювати з іншими органами влади, місцевого самоврядування, громадськістю, науковим середовищем, бізнесом, які зацікавлені у створенні та використанні публічної інформації у формі відкритих даних.

Коноплянська сільська рада спільно з партнерами може створювати на основі відкритих даних веб-візуалізації, інструменти, продукти та сервіси, планувати кошти в бюджеті на розвиток відкритих даних, розроблення АРІ, сервісів, проведення заходів тощо.

Сільська рада співпрацює з зацікавленими особами у сфері відкритих даних (бізнес, громадський сектор,ІТ-середовище, навчальні заклади, органи виконавчої влади) щодо потреби в даних, їхньої якості та періодів оновлення, перспективи використання.

Коноплянська сільська рада сприяє реалізації політики відкритих даних; може брати участь у проектах, пов’язаних із відкритими даними.

 

 

Сільський голова                                                            О.Волошин

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь